Woonhuis Aventurijn
Een liefdevol thuis
voor mensen met
een verstandelijke
beperking.
Aventurijn
Aventurijn

Visie

Ons doel is een fijne leefomgeving bieden waar de bewoners ruimte krijgen om zich te kunnen ontwikkelen, hun talenten kunnen ontplooien en eigen keuzes maken.
Wij bieden de bewoners een warm nest waar ze gelukkig zijn en met plezier wonen. Daarnaast draait het om respect, liefde, rust, reinheid, regelmaat, geborgenheid en veiligheid.

Bewoners worden aangesproken op hun sociale vermogens en gesterkt in hun gevoelens van volwaardigheid. Concreet gebeurt dit door deelname aan de samenleving en door hen zinvol werk aan te bieden.

Wij brengen structuur aan in het leven, grote en kleine regelmaten in de dagen, weken en seizoenen met vaste gewoonten en gebruiken. Dit geeft zekerheid.

Wij betrekken de bewoners bij huishoudelijke activiteiten, boodschappen doen, tuinieren. In de vrije tijd hebben we veel bezigheden in en om ons huis.

In het communiceren met onze bewoners sluiten wij aan bij hun mogelijkheden en gebruiken middelen als picto’s, foto’s en communicatieschriftjes. We stimuleren de bewoners om in het hier en nu te blijven en begeleiden hen in hun emotionele leven.

Aventurijn
Ontwerp website JIP concept & creatie in samenwerking met