Woonhuis Aventurijn
Een liefdevol thuis
voor mensen met
een verstandelijke
beperking.
Aventurijn
Aventurijn

Voor wie 'Woonhuis Aventurijn'

Onze doelgroep zijn (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking of een andere ontwikkelingsstoornis, die een 24-uurs zorgbehoefte hebben zonder ernstige gedragsproblemen en met een redelijke mobiliteit.

Mensen die dagelijkse begeleiding en persoonlijke zorg nodig hebben en baat hebben bij het leven in een kleinschalige leefomgeving met een klein team aan vaste begeleiders kunnen bij ons hun weg vinden. Wij hebben op dit moment een kleine bewonersgroep waar verschillende zorgvragers hun plek vinden.

Wij zijn als begeleiders dagelijks aanwezig en bieden zo continuïteit en stabiliteit in de begeleiding.

Aventurijn
Ontwerp website JIP concept & creatie in samenwerking met